Настављајући идеје и искуства напредних послодаваца Европе, започетих 1990. године у Бања Луци, ово Удружењe приватних послодаваца Републике Српске је основано 09.10.1993. године, у Банском двору, Оснивачком скупштином са преко 500 пословних људи из РС, у Бањој Луци. Правно је регистровано у суду Бања Лука, 25. 10. 1993. године под бројем РГ-40/93. Измене адресе, Статута и лица за заступање су вршене 09. 09. 1998. године под бројем РГ-136/98. Последње усаглашавање са законима РС је извршено у суду Бања Лука 15. 05. 2007. под бројем Ф-1-87/07. Ово је прво Удружење послодаваца, а по већини европских критеријума и нај репрезентативније у РС.

ОСНОВНИ ЦИЉЕВИ И ЗАДАЦИ УДРУЖЕЊА
- Постати препознатљива и легитимна лидерска институција у вођењу трипартитних разговора, тј. економско-социјалног дијалога са властима и синдикатом у РС и БиХ.

- Представљање и заступање интереса како чланова тако и својих послодаваца у РС, у свим односима и интересима, како са са владом, синдикатима, тако и са другим домаћим и страним институцијама и организацијама;

- Заштита интереса како својих чланова, тако и интереса привреде РС у целини;

- Да у јавности презентује праву слику о раду и проблемима окружења, како својих чланова, тако и укупне привреде РС;

- Изједначавање правног и пословног статуса, услова рада свих привредних субјеката у РС;

- Активно учешће у креирању свих закона, а посебно из области пореске, монетарне, кредитне политике и праћење њихове реализације;

- Остваривање пословних контаката, уговарње повољних пословних услова и бенифиција за чланове, са Коморама, привредним субјектима, донаторима и банкама у земљи и иностранству;

- Изграђивати што боље пословне односе са Србијом, на бази "Специјалних и паралелних веза", а са Федерациојом БиХ на бази Дејтонског споразума и Конфедералног принципа.

- Заједничка иступања на тржишту, сајмовима и привредним манифестацијама;

-Евидентирање и ограда од послодаваца и фирми који аргументовано некоректно послују и прављење интерних "црних листа фирми и послодаваца";

-Евидентирање радника, који аргументовано некоректно раде и прављење интерних "црних листа радника";

- Указивање јавности и властима да су послодавци у новом Европском тржишно демократском друштву, једини мотор развоја и друштва и привреде и да ми са својим радницима коректним радом финансирамо и њих и социјални сектор државе РС.

- Пружање информација, консалтинга и стручне помоћи члановима у њиховом пословању и образовању, као и у увођењу разних цертификата, ради успешнијег пословања;

- Подржавање научника и научних радова, инсистирајући на инплементацији и примени у праксу, нарочито, патената, научно-техничких изума и иновација.

- Све активности усмерити ка што већој економској самоодрживости Републике Српске.

УДРУЖЕЊЕ ПРИВАТНИХ ПОСЛОДАВАЦА РС, је једно од четири Удружења послодаваца који су у Сарајеву 2004. основали кровну Асоцијацију послодаваца БиХ, преко које смо мислили да се са колегама из другог Ентитета и Дистрикта Брчко боримо равноправно на нивоу БиХ, те покушавамо да учествујемо у свим разговорима и договорима са представницима власти и синдиката за наш статус и наш интерес. Нажалост освајачко-окупаторска политика у БиХ се и у Асоцијацији БиХ инплементирала и од ове у старту коректне Асоцијације претворила у унитаристичко централистичку бошњачку организацију са доминацијом бошњачких колега из другог ентитета. Та политика нама из РС не одговара, те смо у мају 2007. године иступили јавно из ове Асоцијације.

УДРУЖЕЊЕ ПРИВАТНИХ ПОСЛОДАВАЦА РС, је у Београду 2006. г. у организацији Удружењa индустријалаца и предузетника Србије и Црне горе, оснивач "Економског форума Индустријалаца и предузетника Југоисточне Европе".

Прикажи!
Прикажи!
Прикажи!
Прикажи!

Ми се на свим местима боримо за брже транзиционе промене у друштву, како би послодавци имали адекватан респект од власти и окружења, боље услове рада и сарадње са окружењем и главну улогу у економском па и укупном развоју РС, а самим тим и БиХ.

У времену споре транзиције, економске изградње РС и нашег окружења, развијања новог друштвеног и привредног амбијента те интезивног отварања и повезивања са свијетом, крајње је вријеме да се сви појединци-послодавци чврсто, масовно и квалитетно организујемо и представимо јавности оспособљени и препознатљиви као честити и коректни грађани без чијег квалитетног и стручног рада нема ни доброг окружења, па нити државе.

Зато нам се и Ви придружите, јер равноправно чланство у нашој организацији је бесплатно. Потребно је само да попуните приступницу и доставите на факс број +387 (0) 51 81 02 08 или путем електронске адресе clanstvo@upprs.biz. У оба случаја приступница мора бити лично потписана и оверена са свим подацима.

Према Статуту, одлуку о пријему доноси Управни одбор на писмени предлог неког од досадашњих чланова Удружења кога познајете.

ДОБРО ДОШЛИ У ВАШЕ УДРУЖЕЊЕ ПОСЛОДАВАЦА РС.